Praktische Zaken

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de scholen hun definitieve inschrijving voor Vlaardingse Schatten. De vakdocenten en de deelnemende instellingen nemen contact op met de scholen om de lessen in de klas en de projecten in te plannen.

Planning van de lessen
Een voorwaarde voor het realiseren van Vlaardingse Schatten voor alle deelnemende basisscholen is een flexibele houding t.a.v. het inroosteren van de lessen. Dat houdt o.a. in dat het niet mogelijk is om lessen alleen ’s middags in te roosteren.

IK DENK
GRAAG MEE!

Mail Barry Marré
barrymarre@kade40.nl

Wat als de vakdocent ziek is of verhinderd?
Bij ziekte van een vakdocent wordt de uitgevallen les in principe ingehaald. Als de school de les afzegt, is het verplaatsen van de les alleen mogelijk als de vakdocent daarvoor nog ruimte in zijn/haar rooster heeft. Wordt een les door de school minder dan een week van tevoren afgezegd, dan vervalt deze les.

Rol van de groepsleerkracht
Wij werken graag samen met de school aan de verdere ontwikkeling van cultuureducatie binnen de school. Daarom is het belangrijk dat de leerkrachten bij de lessen aanwezig. Om inspiratie op te doen voor eigen lessen en om de vakdocenten didactisch en praktisch te ondersteunen.

Praktische voorbereiding vanuit school
Van de scholen wordt gevraagd om de benodigde materialen klaar te zetten (dit wordt van tevoren bekendgemaakt door de vakdocenten). Voor de lessen dans en drama is de beschikbaarheid van het speellokaal en een cd-speler noodzakelijk.

Begeleiding bij bezoek aan culturele instelling
Voor een bezoek aan de instellingen of een voorstelling moet naast de leerkracht zelf voldoende begeleiding aanwezig te zijn. Dat wil zeggen; één begeleider op tien leerlingen. Van de leerkracht en de begeleiders wordt gevraagd zich actief op te stellen tijdens de bezoeken. Als een voor akkoord aangenomen, ingeroosterd bezoek niet later dan een week van tevoren wordt afgezegd door de school, zal in overleg geprobeerd worden een andere datum hiervoor te vinden.

Start typing and press Enter to search