KADE40 is er voor en door iedereen. Je vindt ons in de stad, in de wijken, op school en online. Ons doel is om jong en oud zo laagdrempelig in aanraking te laten komen met kunst & cultuur om zo een actieve, zelfbewuste leefomgeving te creëren. We staan voor ontmoeting, plezier en creativiteit. KADE40 is zo één van de belangrijkste instellingen in Vlaardingen die mede bijdraagt aan het culturele klimaat in de stad.

KADE40 werkt nauw samen met Museum Vlaardingen, Stadsgehoorzaal Vlaardingen en de Kroepoekfabriek.

Samen zorgen we voor een inhoudelijk, vernieuwend en bruisend cultureel aanbood in Vlaardingen. Er is structureel overleg op directie- en bestuursniveau.

De diverse instellingen creëren special aanbod voor het programma Vlaardingse Schatten en haken aan bij elkaars evenementen projecten.

KADE40 en de Kroepoekfabriek geven samen met COC Rotterdam inhoudelijk invulling aan Vlaardingen Regenboogstad.

 

KADE40 is here for everyone. You can find us in the city centre, in the neighbourhoods, at school and online. Our goal is to let young and old come into contact with art & culture as easily as possible in order to create an active, self-confident living environment. We stand for meeting, fun and creativity. KADE40 is one of the most important institutions in Vlaardingen that contributes to the cultural climate in the city.

KADE40 works closely with Museum Vlaardingen, Stadsgehoorzaal Vlaardingen and the Kroepoekfabriek.

Together we provide a substantive, innovative and vibrant cultural offer in Vlaardingen. There is structural consultation at management and board level.

The various institutions create special offers for the Vlaardingse Treasures program and link up with each other’s event projects.

KADE40 and the Kroepoekfabriek, together with COC Rotterdam, give substance to Vlaardingen Rainbow City.


   

De Kade40 nieuwsbrief

Ontvang regelmatig het laatste KADE40 nieuws in jouw mailbox.