Kunstschatten

In het onderdeel Kunstschatten wordt op school lesgegeven in dans, drama, muziek, beeldende en audiovisuele vorming. KADE40 heeft hiervoor een team van zelfstandig werkende, ervaren vakdocenten in huis. Scholen kunnen kiezen uit Kunstschatten Basis of Kunstschatten Verdieping.

IK DENK
GRAAG MEE!

Mail Barry Marré
barrymarre@kade40.nl

Kunstschatten Basis

Kunstschatten Basis kent een vaste volgorde van lessen in de kunstdisciplines beeldend, dans, drama, fotografie, mediakunst en muziek.
Kies je voor Kunstschatten Basis, dan verdelen wij de uren aan de hand van  het urenschema.

Groep            Uren             Kunstdiscipline
1                        4                      Dans of Drama
2                        4                      Dans of Drama
3                        4                      Dans
4                        4                      Drama
5                        7                      Beeldend
6                        7                      Muziek
7                        7                      Mediakunst*
8                        7                      Fotografie

Kunstschatten Verdieping
Bij Kunstschatten Verdieping bepaalt de school zelf het programma. Een school zoekt bijvoorbeeld vakinhoudelijke ondersteuning bij thema’s of evenementen, legt de nadruk op één of meer kunstdisciplines of kiest ervoor de lessen door de vakdocent af te wisselen met lessen door de eigen leerkracht. In samenspraak met KADE40 en de vakdocent kunnen de lessen in de klas aan de school specifieke wensen voldoen.

Dans

Kinderen verkennen de expressieve en communicatieve mogelijkheden van beweging (dans). In lessen dansexpressie verbeelden de kinderen ideeën en ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen in eigen dans. Al dansend leren kinderen de uitdrukkingskracht van hun bewegingen te vergroten door op zoek te gaan naar de verschillende bewegingsmogelijkheden van hun lichaam. Kinderen oefenen hun cognitieve en motorische vaardigheden en coördinatie en verbeteren hun houding en conditie.

Dans is erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling: kinderen leren contact te maken en samen te werken. Dans bevordert inzicht in het gebruik van de ruimte, de ruimtelijke oriëntatie, het ritmegevoel en de muzikaliteit. Dansen is nooit stilstaan, in beweging komen, de creativiteit ontwikkelen. Dansen is plezier, maar ook discipline en bewustwording van wat je met dans kunt overbrengen, al dan niet voor publiek.

Drama

Bij het onderdeel taal en spel gaat het erom dat kinderen de expressiemogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen.

In spel (drama) verbeelden de kinderen gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en personages en leren door middel van spel met anderen te communiceren. De kinderen krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van decor en kleding en de overdracht naar een publiek. Via dramatisch spel ervaren, analyseren en interpreteren ze deze werkelijkheid en leren ze bewuster omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen. Daardoor leren zij zichzelf en de ander beter kennen. Dit zorgt voor een betere groepsvorming, waar ruimte is voor iedereen. Kinderen zullen na de genoten lessen hun sociale vaardigheden hebben vergroot en zullen zich beter kunnen presenteren waardoor ieder kind zich meer op zijn gemak zal voelen in de groep.

Fotografie

Het doel is om de kinderen mee te nemen op een reis door de verschillende disciplines van de fotografie en om ze op een andere wijze te laten kijken naar hun omgeving. Hoe maak je bijvoorbeeld een mooi project en met welke achtergrond? Kijk eens in je eigen klaslokaal hoe je van bekende objecten abstracte kunstfoto’s kunt maken! Hoe maak je een 3D foto? Maak een groepsfoto met een door jou verzonnen thema? Ook besteden we aandacht aan samenwerking. Zonder model immers geen portret en zonder samenwerking geen krant of fotoboek.

Muziek

In de muzieklessen wordt een brede muzikale basis aangeboden. Met deze muzieklessen staan de muzikale ontwikkeling en plezier in muziek centraal. De kinderen maken kennis met verschillende instrumenten, met het notenschrift en met zingen. Kinderen ervaren wat ze met muziek kunnen doen: zingen, spelen, improviseren, componeren, bespreken, ervaren, horen en luisteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat muziek bijdraagt tot de ontwikkeling van een sociaal en evenwichtig mens.

Beeldend

Bij de beeldende lessen en projecten maken de kinderen kennis met beeldende kunst door kijken en doen. Hierdoor leren zij hun gevoelens en ervaringen uitdrukken in beeldend werk, maar ook ervaren ze dat ze met beelden kunnen communiceren.

Om hun ideeën vorm te geven, leren ze de beeldende mogelijkheden van diverse materialen en technieken onderzoeken aan de hand van de beeldaspecten ruimte, kleur, vorm, textuur en compositie. Ook leren ze reflecteren op beeldend werk. Hierbij kan het zowel om eigen werk of het werk van andere kinderen als van professionele kunstenaars gaan.

Mediakunst

In mediakunsteducatie leer je hoe je nieuwe technologieën, informatie-technologie, film of fotografie inzet als kunstzinnige uiting.

Start typing and press Enter to search