Het winnende gedicht van Schrijfwedstrijd Schrijfdorst: “Exit”

Het winnende gedicht van de Schrijfdorst Schrijfwedstrijd 2020 met dit jaar het thema “Gaan & Blijven” is geworden het gedicht van Karien Gommers “Exit”. De schrijfwedstrijd is onderdeel geweest 

van het Schrijfdorst Festival, dat plaats had moeten vinden op 29 oktober. Ook het winnende verhaal is bekend! Lees je mee?

Op de muur
boven je hoofd
boven je pratende hoofd
kruipt een spin die
op het ritme
van je trage stem
met slepende stappen
in een spleet verdwijnt

Door het raam
achter je hoofd
achter je pratende hoofd
zie ik twee meeuwen
op het staccato
van je vergeefse woorden
er niet in slagen
een broodkorst te delen

Starend naar je hoofd
je almaar pratende hoofd
je krassende kin
je knarsende kaken
het gat van je mond
begint er diep binnenin
iets meedogenloos
te kraken

En dan … links van je hoofd
je onderhand permanent
praatzieke hoofd

blaast de wind
de deur geruisloos
een klein stukje open

Een kier slechts, nog minder,
een kiertje, maar ontegenzeglijk
open

Start typing and press Enter to search