Zoektocht uit verwondering: Vraagstukken van toen-nu-en-straks, bekeken door de ogen van grote denkers en filosofische stromingen

De concrete onderwerpen wisselen per keer, worden mede vastgesteld op basis van de actualiteit en verbonden aan een filosofisch kader:

 

Deze cursus bouwt voort op kernpunten en  bronnen van de westerse beschaving  (Klassieke Oudheid, Romeinen, Middeleeuwen). Aan de orde komen belangrijke stromingen en denkers van de moderne tijd, waaronder ook filosofen die de “samenleving ter discussie” stellen. Centrale vragen: wat is de mens, wat is een zinvol bestaan en hoe is de maatschappij verantwoord in te richten? Een belangrijke zoektocht stelt de vraag naar de manier waarop mensen omgaan met de vergankelijkheid van het bestaan:

Spinoza, Hobbes, Nietzsche, Kierkegaard, deze denkers en anderen kunnen de revue passeren als aanloop naar onze tijd via een zoektocht naar het begrijpen van het menselijk bestaan.

De  filosofie van de moderne tijd (1500 – heden) kan verkend worden aan de hand van een aantal thema’s. De confrontatie met de Klassieke Oudheid is een steeds terugkerend onderdeel:

Voorbeelden

  • Een kentering in het denken (Descartes, Spinoza e.v/a.) : wat kan de mens, waar liggen zijn mogelijkheden, wat betekent de vrijheid voor de mens
  • Opkomst van het filosofische en politieke liberalisme (Hobbes, Locke,, Mandeville)
  • Wat is de mens, wat kan de mens? Om met de filosoof Kant te spreken: wat is dat voor een wezen dat weten kan, handelen moet en hopen mag?

Is die mens vrij, machtig of raakt die mens langzaam maar zeker door zichzelf in gevaar? De mens: een vat vol begeerten of een wezen met nobele strevingen? (Plato)

Wat is goed, wat is kwaad, wat is goed handelen, wat is het goede leven? De vraag naar  de ethiek of…..is er een ethisch vacuüm ontstaan? Leven wij in een tijdperk van morele leegte?

 

  • Verlichting en Romantiek: filosofische vrienden of tegenpolen?
  • Is er nog filosofie mogelijk na Nietzsche’s uitroep: “God is dood”?

 

Deelonderwerpen binnen genoemd kader

 

– vrijheid, gelijkheid en de kansen en gevaren voor de democratie

–  de mens tussen individu en massa

– de vraag naar het goede leven en de zin van het leven

– de actualiteit van “oude” filosofen : Aristoteles, Kierkegaard, Nietzsche

— filosofie van het digitale tijdperk

 

Elk onderwerp heeft veel vertakkingen en aanvullingen.

Gezien de beschikbare tijd worden keuzes gemaakt die vooraf en/of op de eerste bijeenkomst worden vastgesteld.

 

Op maandagen van 14.00 – 16.00 uur

Zes bijeenkomsten in 2022:

31 oktober  7 november  14 november  21 november  28 november   12 december (5 december kan ook, wordt t.z.t beslist)

Cursus wordt wellicht verlengd in 2023  (wordt voor 1 december beslist)

  • Prijs van de cursus : ca. 50 euro

Voor meer informatie en inschrijven: neem contact op met de docent via: aad2346@caiway.nl

oktober 31 @ 14:00 — december 12 @ 16:00
14:00 — 16:00 (1010h)

Aad Nieuwstraten

Schrijf je nu in

Start typing and press Enter to search