Voorzitter

Lex de Lange

De beoefening van kunst verbindt mensen en bevordert de culturele ontwikkeling van de samenleving. KADE40 vervult in Vlaardingen een grote rol in de vergroting van de participatie van kunstbeoefening door kinderen en volwassenen.

Vice-voorzitter

Hans Mathijssen

Kunst- en cultuurbeleving en kunst- en cultuureducatie is een groot goed voor Vlaardingen en zijn inwoners. KADE40 speelt daarin een hoofdrol. Het is daarom, dat ik met veel plezier en overtuiging deel wil uitmaken van het bestuur dat deze beleving en educatie mede mogelijk maakt. Met kunst en cultuur kan een ieder genieten van het leven!

Penningmeester

Mark Lansbergen

Ik zet mij graag in voor het in stand houden en versterken van cultuureducatie. KADE40 kan met de specifieke opdracht van de gemeente hiervoor een belangrijke bijdrage leveren aan een levendig, divers en aantrekkelijk Vlaardingen voor jong en oud.

Algemeen bestuurslid

Ingeborg van Ham

Als enthousiast gebruiker van het aanbod van KADE40 ben ik vanaf het begin betrokken bij het bestuur. Ik vind het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur. Zij kunnen hierdoor op een speelse en ongedwongen manier ontdekken waar hun talenten liggen. Daarnaast ben ik erg blij dat we voor de inwoners van Vlaardingen en omstreken een breed aanbod aan activiteiten hebben. Het zou mooi zijn als we in de komende jaren nog meer inwoners met dit aanbod weten te verleiden tot een stap op het ontdekkingspad van kunst en cultuur!

Algemeen bestuurslid

Cora Laan

Cultuur en onderwijs brengen mensen samen en verdiepen ons leven. Binnen het bestuur van Kade 40 werk ik enthousiast mee aan het versterken van de band tussen beiden. Kunst en cultuur geven Vlaardingen namelijk de ‘jeu’ die de stad zo aantrekkelijk maakt.

De Kade40 nieuwsbrief

Ontvang regelmatig het laatste KADE40 nieuws in jouw mailbox.