Stichting Centrum Kunst Educatie Vlaardingen
KADE40

ANBI formulier belastingdienst

Download formulier

Algemene gegevens

Statutaire naam instelling
Stichting Centrum Kunst Educatie
Tevens bekend als
KADE40
RSIN
852233735
Locatie
Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen
Tel
010-4602011
Postadres
Postbus 4020, 3100 KA Vlaardingen

Doelstelling

KADE40 heeft tot doel binnen Vlaardingen door kunst- en cultuureducatie een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van mensen, kinderen en jongeren in het bijzonder, zowel binnen- als buitenschools. Tevens heeft KADE40 tot doel het bevorderen van de actieve beoefening van de amateurkunsten in Vlaardingen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Om als toekomstbestendige culturele organisatie met een eigen profiel een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van Vlaardingen als een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te recreëren, richt KADE40 zich de komende periode op een aantal thema’s. In de nabije toekomst zal vooral de focus op consolideren liggen, op de langere termijn (mits daar de budgettaire ruimte voor is) op groei.

Hierbij zal ingezet worden op:

 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Efficiënte bedrijfsvoering
 • Innovatie
 • Culturele waarde
 • Zichtbaarheid

Flexibiliteit

 • KADE40 werkt als instelling steeds meer op projectbasis.
 • KADE40 hanteert een context gedreven bedrijfsmodel.
 • KADE40 werkt met een klein team van vaste medewerkers 6,7 fte verdeeld over 8 medewerkers en een grote groep vrijwilligers (ongeveer 30).
 • Jaarlijks heeft KADE40 een aantal stageplekken voor studenten uit diverse studierichtingen.
 • De verschillende ruimtes binnen KADE40 zijn te huur en het grootste deel is multifunctioneel inzetbaar.

Samenwerking

 • KADE40 is spin in het web in Vlaardingen en de regio en verbindt en faciliteert een groot netwerk van amateur- en professionele kunstenaars. KADE40 biedt hiermee een platform aan jong talent en culturele ondernemers in Vlaardingen.
 • KADE40 werkt samen met het merendeel van de culturele, sociale en maatschappelijke instellingen in de stad en heeft een grote rol in het cultuuraanbod op de Vlaardingse scholen.
 • Participatie en cultuurdeelname staan hoog in het vaandel bij KADE40. Partners worden dan ook in breder verband dan alleen cultuur gezocht (sport, welzijn, zorg). KADE40 zoekt juist naar onverwachte partners die elkaars kennis en achterban kunnen gebruiken en elkaar kunnen inspireren en versterken.

Efficiënte bedrijfsvoering

 • KADE40 heeft in 2017 de automatisering van bedrijfsprocessen als prioriteit gesteld. KADE40 streeft ernaar zoveel mogelijk te bezuinigen en zo kosten te besparen op de niet-inhoudelijke werkzaamheden door deze efficiënter in te richten. Het huidige backoffice systeem (gedeeld met de podiuminstellingen) is niet toereikend voor de activiteiten van KADE40.
 • KADE40 heeft sinds 2016 het keurmerk van de branchevereniging Cultuurconnectie. Het personeel valt onder de CAO KE, het bestuur volgt de Code Culturele Governance.
 • KADE40 huurt – daar waar aanvulling benodigd is – op flexibele wijze expertise in, bijvoorbeeld  op het gebied van ICT en salarisadministratie.

Innovatie

 • KADE40 richt zich op kunsteducatie en amateurkunst in Vlaardingen en de regio en bouwt deze rol in 2017-2020 uit naar een kenniscentrum met een regierol.
 • KADE40 is professioneel en maximaal toegankelijk voor een breed en divers publiek.
 • KADE40 verhoogt middels programma’s waarvoor landelijke subsidie wordt toegekend, de deskundigheid van leerkrachten op scholen met betrekking tot het implementeren van culturele activiteiten.
 • KADE40 innoveert het cultuuraanbod door contact te leggen met zowel gesubsidieerde als meer commerciële cultuurproducerende instellingen.
 • KADE40 biedt jonge professionals en studenten de gelegenheid te starten met hun eerste werkzaamheden in het cultuurveld.

Culturele waarde

 • KADE40 heeft als uitgangspunt de vraag van haar partners (culturele, sociale en maatschappelijke instellingen, individuele kunstaanbieders, scholen, amateurverenigingen) en Vlaardingse cultuurliefhebbers.
 • KADE40 is relevant voor de (toekomstige) ontwikkelingen in de Vlaardingse samenleving, zowel op artistiek, maatschappelijk als economisch gebied.
 • KADE40 werkt samen met de cultureel ondernemers in Vlaardingen en ondersteunt het lokaal cultureel ondernemerschap voor kunstenaars, muzikanten en theatermakers.
 • Culturele voorzieningen spelen een grote rol in de woonaantrekkelijkheid van de gemeente.
 • KADE40 en haar partners bereiken een groot deel van de Vlaardingse (school)jeugd en dragen  door middel van actieve en passieve kunstbeoefening bij aan het vormen van burgers met 21century skills en oog voor elkaar.

Zichtbaarheid

 • KADE40 streeft naar een nog groter bereik en zet in op een gerichte communicatiestrategie die vindbaarheid en bekendheid moet genereren. Met name voor de partners en overige cultuuraanbieders met wie KADE40 samenwerkt.
 • Samenwerking met een breed scala aan stakeholders zorgt voor cross-overs in communicatie op domeinen breder dan het cultuurveld.
 • De online en offline promotie wordt sterk ingezet.

Bestuur

Het bestuur van KADE40 bestaat uit:

Lex de Lange, Voorzitter Hans Mathijssen, Vice-voorzitter en secretaris Mark Lansbergen, Penningmeester Ingeborg van Ham, Algemeen bestuurslid Cora Laan, Algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd.

De Kade40 nieuwsbrief

Ontvang regelmatig het laatste KADE40 nieuws in jouw mailbox.