Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op door KADE40 uitgevoerde activiteiten. Op onze website en in onze kwartaalkalender zijn ook activiteiten opgenomen, die worden uitgevoerd door onze ‘gebruikers’. Zij bepalen hun eigen voorwaarden. In de beschrijving van elke activiteit in brochure, website of andere uiting wordt duidelijk gemaakt wie de ‘gebruiker’ is.

Via de site van KADE40 kan je je aanmelden voor een activiteit van KADE40 of voor een activiteit van een van onze ‘gebruikers’ (hoofzakelijk kunstvakdocenten die een activiteit aanbieden). Aanmeldingen voor een van onze ‘gebruikers’ worden doorgestuurd naar de desbetreffende ‘gebruiker’. Deze neemt zo snel mogelijk contact op om de vraag te beantwoorden en/of je aanmelding om te zetten tot een inschrijving voor zijn/haar activiteit(en).

1. Eigen activiteiten KADE40

Bepaalde activiteiten organiseert KADE40 in eigen beheer (events, presentaties, concours, optredens). Bij deze activiteiten schrijft u rechtstreeks in bij KADE40. Dit kan via onze website of via de administratie van KADE40. Alle informatie met betrekking tot deze activiteit alsmede de inschrijving/bevestiging en financiële afhandeling verloopt via KADE40.

2. Privacy

Je gegevens worden vastgelegd in de KADE40-cursisten&gebruikersadministratie. Die gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je activiteit, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen dat in opdracht van KADE40 beeld- en geluidsopnamen van een activiteit worden gemaakt. Je mag altijd – zonder opgaaf van redenen – je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Leerlingen die meewerken aan een presentatie en bezoekers van openbare evenementen, gaan akkoord met beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van KADE40. Dit kan zijn tijdens de presentaties, bij repetities, backstage en in en om KADE40. KADE40 mag deze opnamen gebruiken in publicaties van of namens KADE40, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn. KADE40 kan het maken van beeld- en geluidopnamen door derden te allen tijde verbieden tijdens lessen en presentaties.

3. Nieuwsbrief

Na aanmelden/inschrijving voor een KADE40-activiteit ontvang je automatisch de KADE40-nieuwsbrief op het ingevulde email-adres. De nieuwsbrief met alle nieuwtjes en de agenda ontvang je maximaal 12 x per jaar. Je kunt je op elk moment afmelden door onderin de nieuwsbrief op de betreffende link te klikken.
Wij doen uiteraard ons best om zorgvuldig te handelen, maar KADE40 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data en prijzen zijn voorbehouden.

4. Aansprakelijkheid

KADE40 is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen van ‘gebruikers’ en hun cursisten. Andere gebruikers, die hun activiteiten uitvoeren in het KADE40-gebouw aan de Westhavenkade 40 te Vlaardingen (aangeduid als “gebruikers”) zijn huurders van KADE40. KADE40 is niet aansprakelijk voor de uitvoering van hun activiteiten en/of het nakomen van hun afspraken.

5. Kortingen

  • Houders van een Rotterdampas krijgen tegen inlevering van een kopie van hun pas eenmalig per cursusjaar een korting van 25 euro op een cursus vanaf 100 euro.
  • Bij het inschrijven/aanmelden bij een KADE40-activiteit kan je zien of je bij deze cursus de korting kunt gebruiken, aanbieders mogen dit zelf bepalen.
  • De korting wordt gefaciliteerd door zowel KADE40 als de aanbieder.
  • Voorwaarde is dat de cursussen op locatie bij KADE40 worden gegeven.
  • KADE40 behoudt zich het recht voor kortingsaanvragen te weigeren als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • Kortingen gelden niet voor: lesmateriaal, excursies, lezingen en deelname aan de werkplaatsen (de zgn strippenkaarten).

6. Kortingsregelingen van derden

Deelnemers uit Vlaardingen met een minimum inkomen kunnen een beroep doen op het Sociaal Cultureel Reductiefonds. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente. Tel. 010-2484000.

7. Afwezigheid

Wanneer u niet in de gelegenheid bent de les van een van onze ‘gebruikers’ te volgen dan kunt u zich afmelden via info@kade40.nl. Hiervan wordt een notitie gemaakt en aan de ‘gebruiker’ doorgegeven. Bij verhindering van de ‘gebruiker’ wordt u telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gebracht.

8. Materialen

KADE40 biedt tegen inkoopprijs basismaterialen aan zoals klei, papier en glazuren. Deze zijn verkrijgbaar in KADE40, in de winkel of in sommige gevallen bij de ‘gebruiker’. Cursisten rekenen via de ‘gebruiker’ individuele kosten als bakgeld voor keramiek af.

9. Rookverbod

In alle ruimtes van KADE40 geldt een algeheel rookverbod. Overtreding van dit verbod kan leiden tot ontzegging van de toegang.

10. Drank gebruik

In de lokalen van KADE40 mag geen alcoholische dranken worden genuttigd. Na 21.00 uur kan er alcohol gedronken worden aan de bar van KADE40 en alleen na afloop van de les.

11. Vakanties

KADE40 en/of haar ‘gebruikers’ organiseren onder voorbehoud geen lessen in de schoolvakanties. De vakantieregeling van het Primair Onderwijs van de Gemeente Vlaardingen wordt hierbij gevolgd. Het vakantierooster staat vermeld op de website van KADE40.

12. Aansprakelijkheid

KADE40 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van KADE40 wordt vastgesteld.

13. Gebruik van foto- en beeldmateriaal

KADE40 maakt tijdens het cursusseizoen regelmatig foto’s en filmpjes van haar activiteiten of activiteiten die door ‘gebruikers’ van KADE40 worden georganiseerd (cursussen, voorstellingen, uitvoeringen en exposities). Indien u bezwaar heeft tegen het automatisch gebruik van fotomateriaal waarop u of uw werk voorkomt dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de administratie onder vermelding van naam en cursus.

14. Persoonsregistratie

Op grond van deze wet verstrekt KADE40 geen informatie uit het gebruikers- en cursistenbestand aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geeft KADE40 geen privégegevens door van het eigen personeel of de docenten die activiteiten aanbieden in KADE40. Met gebruikers wordt overlegd wat door de receptie van KADE40 kan doorgegeven worden aan informatie aan (mogelijk nieuwe) cursisten.

15. Stagiairs

Het is mogelijk dat cursussen en/of overige activiteiten worden bijgewoond of gegeven door een stagiaire of vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een vakkracht.

De Kade40 nieuwsbrief

Ontvang regelmatig het laatste KADE40 nieuws in jouw mailbox.